Net verhuisd naar nieuwbouwwoning of nieuwe kraan gekocht? 3 Maanden lang je waterleidingen doorspoelen!

Bent je net verhuisd of ga je verhuizen naar een nieuwbouwwoning? Of heb je net een nieuwe kraan gemonteerd? Denk er dan aan om de eerste 3 maanden de nieuwe kraan en je nieuwe leidingen dagelijks een aantal minuten door te spoelen. Na ongeveer drie maanden kun je ervan uitgaan dat alle stoffen die konden worden afgegeven niet meer in je drinkwater voorkomen.

 

Waarom moet ik doorspoelen?
De binnenleidingen in een nieuwbouwhuis kunnen nog metaalresten, zoals koper, soldeervet en andere ongewenste stoffen bevatten. De nieuwe leidingen kunnen metaaldeeltjes aan het water afgeven. Ook nieuwe kranen geven in de eerste periode van gebruik soms metalen aan het water af. Daardoor voldoet het drinkwater in deze woningen niet aan de strenge eisen van het Waterleidingbesluit (drinkwaterwet).

Hoelang moet ik doorspoelen?
Een minuut spoelen is in de meeste gevallen genoeg. Wil je er zeker van zijn dat de leidingen maximaal doorgespoeld zijn, houd dan drie minuten aan. De beste kraan is de kraan die het verst weg is van de watermeter of hoofdwaterkraan.

Heb je alleen een nieuwe kraan en zijn de leidingen niet vernieuwd?
Zet de eerste 3 maanden elke ochtend de kraan even open. Spoel minimaal één kopje water door. Langer dan 10 seconden de kraan doorspoelen is alleen nodig als ook de leidingen nieuw zijn.

Zonde. Zijn er nog andere manieren om door te spoelen?
Ja. Toiletbezoek zorgt bijvoorbeeld ook voor het doorspoelen van jouw waterleiding. Tip! Ga in de ochtend eerst naar het toilet en was daarna je handen!:) Je hebt dan voldoende water gebruikt om het leidingnet goed door te spoelen.

Wie betaalt het water dat ik doorspoel?
Dat water betaal je zelf. Als je 3 maanden lang je leidingen doorspoelt met circa 10 liter per dag, dan kost het doorspelen ongeveer € 1,50.

Ik heb mijn nieuwe leidingen niet doorgespoeld!
De hoeveelheid stoffen die je binnen krijgt als je niet doorspoelt zijn gering.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Volgens het RIVM is er geen sprake van acute gezondheidsrisico’s. De normstelling gaat uit van een langdurige blootstelling aan deze metalen, en dat is in deze situatie waarschijnlijk niet het geval. Maar het advies blijft: tijdens de eerste maanden van bewoning dagelijks ’s ochtends de kranen een aantal minuten laten lopen.

N.B.
Het doorspoeladvies geldt alleen voor kranen die je gebruikt voor de consumptie van water. Dus voor het drinken van een glas water of het zetten van thee of koffie of het bereiden van voedsel.

Meer info: www.kraandoorspoelen.nu

Geen reactie's

Geef een reactie