glas vullen met water

Kabinet investeert 30 miljoen om medicijnresten uit rioolwater te halen

Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, zal vandaag bekend maken dat het waterschap Aa en Maas in Brabant 400 duizend euro krijgt voor een nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Deze nieuwe installatie kan gemakkelijker medicijnresten uit het rioolwater filteren.

Schoon en veilig water voor mens en natuur
Het verzorgen van zuiver kraanwater gaat tot nu toe goed. Om dit ook in de toekomst zo te houden, moet er geïnvesteerd worden in vernieuwende manieren om het water te filteren van verontreinigingen. Met de vergrijzing neemt het medicijngebruik ook toe. Het lichaam neemt niet altijd volledig het medicijn op, waardoor het weer in het riool komt. Om te voorkomen dat deze in het oppervlaktewater komen, komen er nu zuiveringsinstallaties die het uit het rioolwater halen. Als dit niet gedaan wordt, dan wordt het straks ook moeilijker om het oppervlakte water te zuiveren voor kraanwater.

30 miljoen euro investeren
Het lukt het waterzuiveringssysteem niet om de medicijnresten volledig uit het afvalwater te halen. Dit betekent dat deze resten in het grondwater en oppervlaktewater terecht komen. Eenderde van de waterwingebieden staat onder druk vanwege verontreiniging van het rioolwater. Dat betekent dat Waterschappen op zoek moeten naar nieuwe gebieden en dat is duur. In totaal maakt de regering 30 miljoen euro vrij om te investeren in nieuwe waterzuiveringstechnieken.

“Jaarlijks belandt er nu nog 140 duizend kilo aan medicijnresten in ons water. Hoewel ziekenhuizen en apotheken al forse stappen zetten, zodat minder resten in het riool verdwijnen, is dat slechts een deel van de oplossing. Alleen als medicijnresten ook uit het afvalwater worden gefilterd, komt dit niet meer terecht in onze sloten en rivieren. Voor waterschappen die extra hun nek willen uitsteken heb ik 30 miljoen euro beschikbaar, waarmee zij snel nieuwe installaties kunnen bouwen.,” aldus Cora van de  Nieuwenhuizen.

Proefproject Aa en Maas
Het zuiden van Nederland gebruikt weer de rivier de Maas als belangrijkste bron. In Brabant zullen ze als eerste aan de slag gaan met de nieuwe installatie. In Aa en Maas gebruiken ze het water uit de Maas als bron voor het kraanwater. Het is dus belangrijk dat het oppervlakte water schoon is. Voordat het water van de Maas naar de Aa wordt geleid, wordt het met deze nieuwe installatie gezuiverd. Met UV-licht hopen ze 80% van de medicijnresten uit het water te halen.

Bronnen:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/12/investeren-in-zuivering-medicijnresten-uit-afvalwater
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/703719031.pdf
http://www.kennislink.nl/publicaties/geneesmiddelen-tasten-waterleven-aan

“Schadelijke stoffen komen er niet in”

Medicijnen en medicijnresten in ons kraanwater

Drinken wij straks riool- en zeewater?

Geen reactie's

Geef een reactie