Hoeveel water verbuiken we

Statiegeld werkt; Waarom is de industrie dan nog steeds tegen?

Eerder deze week werd de statiegeld alliantie opgericht. Een van de grootste boosdoeners van plastic afval zijn plastic wegwerpflessen. Vijf van de negen stukken afval, die gevonden worden, zijn afkomstig van plastic flessen. Statiegeld is een ideale manier om een groot deel van het plastic afval te verminderen. Statiegeld zorgt er namelijk voor dat consumenten de fles weer voor recycling komen terugbrengen. Waarom zorgt de dranken industrie dan voor voortdurende tegenstand? We bekijken de drie belangrijkste tegenargument voor statiegeld. 

Bewering 1: Statiegeld is te duur

Volgens de dranken industrie is het statiegeldsysteem voor PET flessen te omslachtig en te duur. In een onlangs verschenen onderzoek, uitgevoerd door CE Delft, blijkt juist het tegenovergestelde. De geschatte inkomsten zijn zelfs hoger dan de kosten en op zijn minst kan het statiegeldsysteem kostendekkend zijn. Doordat mensen zelf de flessen terugbrengen, bespaart de gemeente (en dus de belastingbetaler) ongeveer 80 miljoen aan opruimkosten.

Conclusie: Voor zowel de industrie, milieu als samenleving is het statiegeld systeem voordeliger.

Bewering 2: De industrie kan het zelf

Om het systeem van statiegeld te voorkomen of verder af te breken, beweert de flessenindustrie dat ze zelf het beste weten welke middelen effectief zijn om de flessen kunnen recyclen. Voorbeelden om deze bewering te ondersteunen zijn schaars en niet echt overtuigend.

In 2010 lanceerde Coca-Cola een automaat in Dallas Fort Worth, Texas, met een doelstelling om 3 miljoen flessen per maand op te halen. De regeling is in oktober 2014 gestaakt, omdat het maar ongeveer een kwart van dit doel heeft bereikt. De concurrent van Coca-Cola, Pepsico begon met een soortgelijke machine en haalde ongeveer een derde op van de verkochte flessen. Om daadwerkelijk effectief te zijn hadden deze aantallen veel hoger moeten liggen.

Onlangs stond er nog een pagina grote advertentie van Coca-Cola, over dat hun plastic fles voor 100% recyclebaar is. Het is echter niet de vraag of het recyclebaar is, maar of het ook gebeurd. In Duitsland en Denemarken worden met statiegeld ruim 90% van de plastic flessen opgehaald. In Nederland worden, volgens de Stichting Retourverpakkingen die het huidige statiegeldsysteem coördineert, zelfs 95% van de grote PET-flessen ingeleverd en gerecycled.

Conclusie: Deze voorbeelden illustreren dat door de industrie opgezette recyclingschema’s niet duurzaam lijken en geen realistische doelen kunnen halen.

Bewering 3: Statiegeld zou bestaande recycling programma’s in de weg zitten

Het wordt makkelijker voor consumenten als er geen statiegeld meer wordt geheven op plastic flessen, omdat ze dan nog maar met één inleversysteem te maken hebben. Mensen zouden dan eerder geneigd zijn om maar van 1 recycling programma te kiezen, dan voor meerdere. Wederom klopt de bewering van de industrie niet. Onderzoek toont namelijk aan dat statiegeldprogramma’s niet ten koste zullen gaan van andere vormen van recycling of afvalverzameling. Sterker nog, mensen zijn juist meer gemotiveerd om overal afval te verminderen en voor recycling aan te bieden.

Het voordeel van statiegeld is dat de flessen gescheiden worden ingezameld. De ingezamelde flessen zijn daardoor zuiverder en kunnen vrijwel volledig weer gebruikt worden voor consumptie. Dit kan niet als de plastic flessen gemengd worden opgehaald met ander (vuil) plastic afval.

Conclusie: Statiegeld staat andere recyclingprogramma’s dus niet in weg. Het is zelfs beter voor de recycling van plastic en plastic flessen.

Minder afval, minder vervuiling

Uiteindelijk ligt de dranken industrie dwars zonder enige goede reden. Statiegeld zorgt voor minder afval en minder plastic vervuiling. Het systeem is ook een besparing voor lokale overheden. De kosten van niets doen of statiegeld afschaffen zijn zelfs groter. In London bijvoorbeeld, waar geen statiegeld is, rijst het afval probleem van plastic wegwerpflessen de pan uit. Londonaren gebruiken 7,7 miljard plastic flessen per jaar, waarvan er maar 32% wordt opgehaald.

“The amount of waste from single-use plastic bottles in London has risen out of control, according to a report from the London assembly environment committee.”

Ze vragen zelfs om een statiegeld system en om gratis kraanwater beschikbaar te stellen. Statiegeld geeft ze de motivatie om de plastic flessen terug te brengen en kraanwater zorgt ervoor dat ze minder bronwater hoeven te gebruiken.

Bronnen:

Australiërs vechten tegen Coca-Cola

www.kenniswijzerzwerfafval.nl/download_document/1064

http://recyclingnetwerk.org/2017/08/31/geen-excuses-meer-mogelijk-rutte-iii-moet-statiegeld-uitbreiden/

https://www.volkskrant.nl/economie/greenpeace-dient-klacht-in-bij-reclamewaakhond-advertentie-coca-cola-wekt-verkeerde-indruk~a4540593/

http://theconversation.com/container-deposit-schemes-work-so-why-is-industry-still-opposed-59599

https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/11/plastic-bottle-deposit-return-scheme-could-save-englands-councils-35m-a-year

https://www.theguardian.com/environment/2017/apr/13/londons-plastic-water-bottle-waste-out-of-control-mayor-warned-deposit-return-scheme-recycling

 

 

 

Geen reactie's

Geef een reactie