oceancleanup-plastic

UPDATE DECEMBER: OCEAN CLEANUP SYSTEEM NIET SNEL GENOEG

Het verzamelde plastic verlaat het opvangsysteem (U-vorm) te snel

Sinds oktober wordt het Ocean Clean Up System 001 ingezet, in de Great Pacific Garbage Patch, om plastic op te ruimen.  Na enkele weken testen blijkt dat het systeem het plastic wel verzamelt, maar dat het verzamelde plastic het systeem ook weer verlaat. Er wordt nu hard gewerkt aan een oplossing om het plastic te vangen en langer vast te houden.

De belangrijkste conclusies sinds de lancering van System 001:

  • Voor het grootste deel gedraagt ​​het systeem zich zoals voorspeld
  • Er zijn geen interacties met het leven in zee waargenomen
  • Kleine deeltjes drijven binnen het systeem, hoewel kwantitatieve metingen nog steeds vereist zijn
  • Plastic blijft relatief korte tijd in het systeem achter

Om het plastic op te vangen, is er een snelheidsverschil nodig, waarbij het systeem sneller is dan het plastic. Momenteel onderzoekt men hoe de snelheid van de U-vorm verhoogd kan worden. Pas als System 001 helemaal werkt zo als het moet, kan er worden opgeschaald en daadwerkelijk gestart worden met het opruimen van de plastic soep.

VIDEO: UITLEG OVER het OCEAN CLEAN UP SYSTEEM

 OORZAAK EN EFFECTEN
Hoewel de technologie is gebouwd op eenvoudige principes, is de dynamiek complex. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom plastic niet in het systeem blijft. Soms beweegt het systeem te traag. Af en toe, lijkt het snelheidsverschil omgedraaid, waarbij het plastic sneller is dan dan het systeem. Het systeem – dat voortgedreven wordt door golven en wind- moet minimaal continu sneller bewegen dan het plastic.

OPLOSSINGEN
Dat het opruimsysteem soms te langzaam beweegt, komt mogelijk doordat de wind de uiterste punten van het U-vormige opruimsysteem – aan het slingeren brengt. En zo geeft het systeem mogelijk tegengas aan de wind, waardoor het vertraagt. Een andere mogelijkheid is dat vibraties aan het einde van de U-vorm een soort krachtveld creëren, dat het plastic afstoot op het moment dat het de ‘mond’ van het systeem nadert.

Op dit moment wordt nader uitgezocht hoe de problemen ontstaan en hoe deze het beste opgelost kunnen worden. Het idee was om de opening (spanwijdte)  van de U-vorm iets breder te trekken, maar dit verbeterde de snelheid van het systeem niet. zo bleek op 4 december 2018. Andere oplossingen om de de u-vorm te verbreden, worden momenteel door het team geëvalueerd en getest.

Geen reactie's

Geef een reactie