Verenigde Naties: schoon drinkwater is fundamenteel recht

New York 28 juli 2010 – Naar schatting 884 miljoen mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater en meer dan 2,6 miljard mensen hebben geen toegang tot sanitaire voorzieningen. Om te laten zien dat dit een zeer ernstig probleem is, heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties woensdag het recht op schoon water tot een fundamenteel mensenrecht verklaard door het in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op te nemen. Deze verklaring is overigens niet bindend.

De resolutie werd door 41 van de 192 landen, waaronder de Verenigde Staten en een aantal andere westerse landen, niet gesteund. Zij onthielden zich van stemming. De resolutie was ingediend door Bolivia en kreeg de steun van 122 landen.

Nederland heeft niet gestemd, omdat de resolutie te weinig verantwoordelijkheid bij nationale regeringen zou leggen, die uiteindelijk toch de verantwoordelijkheid hebben om hun bevolking van schoon drinkwater te voorzien. De Algemene Vergadering roept hulporganisaties en lidstaten op om hulp te bieden aan landen die hun bevolking niet voldoende van schoon drinkwater kunnen voorzien, maar dit kan niet worden afgedwongen.