New York 28 juli 2010 – Naar schatting 884 miljoen mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater en meer dan 2,6 miljard mensen hebben geen toegang tot sanitaire voorzieningen. Om te laten zien dat dit een zeer ernstig probleem is, heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties woensdag het recht op schoon water tot een fundamenteel mensenrecht verklaard door het in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op te nemen. Deze verklaring is overigens niet bindend.