Schaliegaswinning in Nederland: gevaar of kans?

Schaliegas, of ‘onconventioneel aardgas’, is aardgas dat wordt gewonnen uit schaliegesteente. Dat gesteente is zo ondoordringbaar, dat het gas er niet uit kan ontsnappen. Het gas blijft in bellen opgeslagen tussen de gesteentelagen en kan niet gemakkelijk naar een boorput stromen.

Fracking
Oliemaatschappijen hebben een (omstreden) methode ontwikkeld waarmee dit gas toch kan worden gewonnen: hydraulisch fractureren, of fracking. Onder hoge druk worden grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën de gesteentes in gespoten. Daardoor ontstaan er barsten in de gesteentes en komt het gas vrij.

Fracking vindt plaats op ongeveer drie tot vier kilometer diepte. Daarbij ontstaan scheuren van 1 à 2 centimeter breed, vele tientallen meters lang. 90% van de in de bodem gepompte vloeistof is water, 8% is zand en 2% zijn chemicaliën.

Risico’s
Door lekkage kunnen gebruikte chemicaliën achterblijven in de bodem of grondwater. Het gebruikte water is verontreinigd en moet dus ergens veilig opgeslagen worden of gereinigd. Ook bestaat er de vrees voor bodemdaling en aardbevingen. Of schaliegaswinning inderdaad tot bodemdaling kan leiden, is nog niet bekend. Bij proefboringen in Engeland vonden wel aardbevingen plaats.

Kansen
Het kan grote economische voordelen bieden voor Nederland. Het aardgasveld in Slochteren raakt in de toekomst uitgeput, volgens verwachtingen van TNO rond 2025-2030. Behalve een verlies van inkomsten betekent dit ook dat Nederland gas moet importeren en afhankelijker wordt van andere landen.

Drinkwaterbedrijven zijn tegen
Drinkwaterbedrijven in Nederland zich zorgen over schaliegaswinning. Zij vinden dat ieder risico moet worden uitgesloten om te voorkomen dat er door dit soort technieken schadelijke stoffen in grond- en oppervlaktewater terecht komen.
Politiek blijft verdeeld
Ook de Nederlandse politiek is in de ban van schaliegas. VVD is voorstander, en wil proefboring op termijn toelaten. Het kabinet neemt echter nog geen besluit, omdat het een commissie van deskundigen. Het PvdA-congres nam eerder dit jaar een motie aan om af te zien van proefboringen. Hij zei er wel bij dat boringen in de toekomst mogelijk zullen zijn als deze veilig genoeg blijken. GroenLinks wil het verzet tegen schaliegas voortzetten.