“Schadelijke stoffen komen er niet in”

Sporen van schoonmaakmiddelen, medicijnen en ongediertebestrijders worden uit ons drinkwater gezuiverd of komen in een zeer lage concentraties voor. Deze stoffen komen volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wel in grote aantallen voor in onze drinkwaterbronnen. De helft van deze waterbronnen is vervuild als gevolg van landbouw, rioleringen, industrie en bodem verontreinigingen, aldus het RIVM. Waterzuiveringsbedrijven moeten steeds meer middelen inzetten om de kwaliteit van het drinkwater te garanderen.

export_01

Membraanfilter bij PWN in Heemskerk

Zwaarder geschut
Rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen deze stoffen nog niet goed verwijderen, waardoor ze in het milieu terecht komen en dus ook in bronnen van drinkwater. Waterbedrijven moeten steeds geavanceerdere technieken gebruiken om het water te zuiveren. PWN is tot nu toe het enige waterbedrijf in Nederland dat met een membraanfilter werkt. Hierdoor wordt water tot op de molecuul gezuiverd en komen medicijn of chemische resten niet door het filter heen. “Schadelijke stoffen komen er niet in,” zegt Loet van Rosenthal van PWN in de volkskrant.

pollution3lWat er niet in zit, hoef je er ook niet uit te halen
Medicijn- en andere chemische resten in onze waterbronnen zijn een probleem. Deze chemische stoffen vervuilen de waterwingebieden, waardoor in sommige delen van Nederland de grondwaterwingebieden zelfs gesaneerd moeten worden. Daarom zijn er zelfs plannen om bij ‘de vervuiler’ te zuiveren. Enkele ziekenhuizen zuiveren bijvoorbeeld al hun afvalwatering, zodat er geen/minder medicijnresten in het watersysteem komen. Een schone bron zorgt namelijk voor een betere kwaliteit drinkwater. Volgend jaar komt Minister Schultz met een plan van aanpak om de drinkwaterbronnen in Nederland te verbeteren.

Geen zorgen volksgezondheid
We moeten ons goed beseffen wat we in ons drinkwatersysteem lozen (medicijnen, make-up, bestrijdingsmiddelen, etc.) en welke gevolgen dit heeft. De stoffen worden gelukkig wel goed uit ons drinkwater gezuiverd, maar hoe meer stoffen in het watersysteem hoe hoger de zuiveringskosten gaan worden. De stoffen die tóch in het drinkwater komen, komen in zo’n lage concentratie voor dat je een zwembad per dag leeg moet drinken willen medicijnresten effect hebben op ons.Alles weten over de subsidie watertappunt voor scholen?

Brochure aanvragen
X