Privacy bepalingen


Inleiding

KRNWTR respecteert uw privacy en hecht eraan uw persoonsgegevens te beschermen.

Dit Privacybeleid geeft de typen informatie aan die we over u verzamelen als u onze websites bezoekt of die we anderszins rechtstreeks van u of een derde betrekken, hoe we deze informatie gebruiken en de gevallen waarin we uw informatie delen. Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen, u dient dit beleid dan ook regelmatig na te zien.

Onze website, producten en diensten zijn niet voor kinderen bedoeld en wij verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen.

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid, betekent de term “persoonsgegevens” alle informatie waarmee u geïdentificeerd wordt of waarneem het mogelijk is om in combinatie met andere informatie u te identificeren.

1. Belangrijke informatie en wie wij zijn

Wij hebben een dataprivacy-manager aangesteld die verantwoordelijk is voor het beantwoorden van vragen over dit Privacybeleid. Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de dataprivacy-manager via de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Volledige naam van rechtspersoon: KRNWTR BV

Titel van dataprivacy-manager: Oprichter

E-mailadres: tom@krnwtr.nl

Postadres:
KRNWTR
Keizersgracht 433A,
1017 DJ, Amsterdam
Nederland

U heeft het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zouden evenwel de kans willen krijgen om zelf aan uw zorgen tegemoet te komen, voordat u hen benadert, dus neem in eerste instantie s.v.p. contact met ons op.

Wijzigingen voor het Privacybeleid en uw plicht om ons te informeren over wijzigingen

Deze versie is voor het laatst op 16/06/2018 bijgewerkt.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u bewaren juist is en actueel. Houdt ons op de hoogte van wijzigingen in uw persoonsgegevens tijdens de duur van uw relatie met ons.

Linken derden

Deze websites kan linken bevatten naar websites, plugins en applicaties van derden. Door op die linken te klikken of die verbindingen mogelijk te maken kunnen derden in staat gesteld worden om gegevens over u te verzamelen en te delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en we zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaring. Wij raden u aan om bij het verlaten van onze website het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

2. De gegevens die we over u verzamelen

In verband met onze bedrijfsvoering kunnen wij verschillende soorten persoonsgegevens over uw verzamelen, gebruiken of overdragen die als volgt hebben gecategoriseerd:

 • Identiteitsgegevens inclusief voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificator, titel, geboortedatum.
 • Contactgegevens inclusief zakelijk adres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens inclusief bankrekening en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens inclusief gegevens over betalingen van en aan u en andere gegevens over producten en diensten die u van ons afgenomen heeft inclusief het type kaart dat voor een bepaalde transactie gebruikt werd (maar geen andere kaartgegevens).
 • Technische en verbruiksgegevens inclusief informatie over hoe toegang heeft tot onze websites en ze gebruikt, zoals uw internet protocol (IP) adres, uw logingegevens, browsertype en versie, tijdszone-instelling en locatie, soorten browser plugins en versies, besturingssystemen en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt voor toegang tot onze websites, de pagina’s die u op onze websites bezoekt en de linken die u erop gevolgd heeft.
 • Profielgegevens inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen en bestellingen door u gedaan, uw functietitel, uw werkgever.
 • Marketing- en communicatiegegevens inclusief uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook Samengevoegde Gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor allerlei doeleinden. Samengevoegde Gegevens kunnen afgeleid worden van uw persoonsgegevens maar wordt voor de wet niet als persoonsgegevens beschouwd aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect prijsgeven. Bijvoorbeeld, we kunnen uw Technische gegevens samenvoegen om een percentage gebruikers te bereken dat een specifieke websitefunctie gebruikt. Overigens zullen we als we de samengevoegde gegevens met uw persoonsgegevens combineren of verbinden, zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, deze gecombineerde gegevens als persoonsgegevens behandelen en zullen ze in overeenstemming met dit Privacybeleid gebruikt worden.

Wij verzamelen geen Speciale Categorieën van Persoonsgegevens beschouwd over u (met inbegrip van uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische opvattingen, seksleven, seksuele oriëntatie, politieke meningen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen evenmin informatie over criminele antecedenten en overtredingen.

3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen inclusief via:

 • Rechtstreekse interacties. U kunt ons uw Identeit en Contactgegevens in persoon geven, of door formulieren in te vullen, of door met ons per post, telefoon, e-mail, sociale media of anders te corresponderen. Hieronder vallen persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:
  • om onze producten of diensten verzoekt;
  • een van onze werknemers ontmoet;
  • aan een evenement deelneemt dat wij georganiseerd hebben;
  • een formulier op onze website invult waarin u ons verzoekt om contact met u op te nemen;
  • zich abonneert op onze publicaties;
  • verzoekt om u marketingmateriaal toe te sturen;
  • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête;
  • solliciteert op een functie binnen KRNWTR; of
  • een klacht indient of ons feedback geeft.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Als u interacteert met onze website en callcenters, kunnen wij automatisch Technische Gegevens over uw apparatuur, browsgedrag en -patronen verzamelen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door cookies en andere soortgelijke technologieën te gebruiken. We kunnen ook Technische Gegevens over u als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.
 • Derden of openbaar toegankelijke bronnen. We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden zoals hieronder aangegeven:
  • Technische Gegevens van de volgende partijen:
   (a) aanbieders van analysegegevens;
   (b) advertentienetwerken; en
   (c) aanbieders van zoekinformatie.
  • Identeits- en Contactgegevens van databrokers of aggregratoren.
  • Identiteits- en Contactgegevens van openbaar toegankelijke bronnen zoals het handelsregister.
  • Tewerkstellings-, Identiteits- en Contactgegevens van externe recruitmentbureaus.

4. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen als de wet dit ons toestaat. Meestal gebruiken we uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer het noodzakelijk is in het kader van onze rechtmatige belangen (of die van een derde partij) en wij overwogen hebben dat uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen.
 • Wanneer we aan een verplichting moeten voldoen die voortvloeit uit wet- of regelgeving.

In het algemeen gaan we niet van toestemming uit als wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft altijd het recht om u af te melden voor toezending van marketingmateriaal door contact met ons op te nemen.

Doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

We hebben hieronder in tabelvorm een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we uw persoonsgegevens willen gebruiken, en wat hiervoor de wettelijke grondslag is. We hebben ook waar nodig onze rechtmatige belangen aangegeven.

Let op dat we uw persoonsgegevens kunnen verwerken voor meerdere wettelijke grondslagen afhankelijk van het specifieke doeleinde waarvoor uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u informatie wilt over de specifieke wettelijke grondslag die we hanteren om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer er meer dan een grondslag in de tabel hieronder staat aangegeven.

Doeleinde/Activiteit Type gegevens samenvoegen Wettelijke grondslag voor verwerking inclusief grondslag voor rechtmatig belang
Het beheer van onze relatie met u en uw bedrijf met inbegrip van:(a) Verwerken en leveren van bestellingen;

(b) Betalingen, vergoedingen en heffingen beheren;

(c) Innen en vorderen van aan ons verschuldigd geld;

(d) Uw vragen en klachten in behandeling nemen;

(e) U in kennis stellen van wijzigingen van onze algemene voorwaarden of privacybeleid;

(f) U vragen om een recensie te schrijven of een enquête in te vullen.

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financieel

(d) Transactie

(e) Profiel

(f) Marketing en Communicatie

(a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (voor het beheer van onze klantrelaties en om in staat te zijn om onze producten en diensten te leveren, om schulden te vorderen)

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

Om ons bedrijf te beheren en beschermen en deze website (inclusief probleem oplossen, data-analyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en datahosting) (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch en Verbruik

(a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (voor onze bedrijfsvoering, leveren van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, voor fraudepreventie en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of herstructurering van de groep)

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

Om u van relevante websitecontent en advertenties te voorzien en de effectiviteit van de advertenties die we u laten zien te meten en te begrijpen (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Marketing en Communicatie

(d) Technisch en Verbruik

(e) Profiel

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, ze te ontwikkelen, onze activiteiten te ontwikkelen en als uitgangspunt voor onze marketingstrategie)
Om data-analysegegevens te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en -ervaringen te verbeteren (a) Technisch en Verbruik Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om klantentypen te definiëren voor onze producten en diensten, om onze website up-to-date en relevant te houden, onze activiteiten te ontwikkelen en als uitgangspunt voor onze marketingstrategie)
Om voor u suggesties en aanbevelingen te maken over goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch en Verbruik

(d) Profiel

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om onze producten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)
Om uw sollicitatie voor een functie bij KRNWTR te verwerken (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Tewerkstelling

(a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen(om uw sollicitatie voor een functie bij KRNWTR in overweging te nemen)(b) Uitvoering van een contract met u

(c) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

Marketing

We streven er naar om u keuzes te bieden met betrekking tot marketing en advertenties.

We kunnen onze Technische Gegevens gebruiken om een beeld te creëren van wat we denken dat u zou wensen of nodig te hebben, of wat voor u interessant kan zijn. Dit is hoe we besluiten welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn.

U ontvangt onze marketingcommunicatie als u ons om informatie heeft verzocht of als u goederen of diensten bij ons ingekocht heeft of als u ons uw gegevens heeft doorgegeven bij het deelnemen aan een wedstrijd of bij opgave voor een promotie, en voor beide gevallen, als u niet aangegeven heeft dat u het marketingmateriaal niet wilt ontvangen.

Afmelden

U kunt ons of derden te allen tijde vragen om te stoppen met het u toesturen van marketingberichten door de afmeldlinken te volgen op marketingberichten die u ontvangt of door te allen tijde contact met ons op te nemen.

Cookies

Onze website gebruikt cookies en soortgelijke technologieën om u te kunnen onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden als u onze website bezoekt en maakt het tevens mogelijk om onze site te verbeteren. We kunnen dergelijke technologieën ook gebruiken om u over het internet te volgen en u gerichte advertenties te laten zien op websites van derden en sociale mediaplatformen op basis van uw voorkeuren en vermoedelijke interesses.

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u een waarschuwing te geven wanneer een website cookies plaatst of gebruikt. Als u cookies uitzet of weigert, wees er dan op bedacht dat sommige delen van deze website niet langer meer toegankelijk kunnen zijn of niet meer naar behoren functioneren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie www.krnwtr.nl/cookies-policy/.

5. Vrijgave van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens delen met de hieronderstaande partijen voor de doeleinden die in paragraaf 4 hierboven omschreven zijn.

 • Onze externe dienstverleners die namens ons taken uitvoeren in verband met onze bedrijfsvoering zoals IT-dienstverleners en systeembeheerders, derden die data hosten en beheren, onze producten en diensten aanbieden, namens ons de antecedenten en referenties controleren van kandidaten etc.
 • Professionele adviseurs inclusief advocaten, bankiers, accountants, en die consultancy-, bankier-, juridische-, verzekerings- en accountancydiensten leveren.
 • Onze externe advertentiepartners om voor u op websites van derden producten te adverteren die aangepast zijn aan uw voorkeuren en vermoedelijke interesses.
 • Onze externe partners voor analysegegevens om websiteverkeer te analyseren en de behoeften van klanten en trends te begrijpen.
 • Derden indien we dit wettelijk verplicht zijn, of indien we van mening zijn dat een dergelijke noodzakelijk is om: (a) in te gaan op een verzoek van de overheid of toezichthouder; (b) in overeenstemming met rechtsvereisten of juridische procedures; (c) beschermen of verdedigen van onze wettelijke rechten of eigendom, onze websites of klanten.
 • Derden waarmee we ervoor kiezen om aan hen onderdelen van ons bedrijf of activa te verkopen, over te dragen of te fuseren. We kunnen tevens opteren om andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren. Als er een verandering voor ons bedrijf voordoet, dan kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als omschreven in dit Privacybeleid.

We verzoeken alle derden om de veiligheid van uw persoonsgegevens te respecteren en het in overeenstemming met de wet te behandelen. We laten externe dienstverleners uw persoonsgegevens niet voor hun eigen doeleinden gebruiken en laten hen alleen uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden verwerken en in overeenstemming met onze instructies.

7. Gegevensbeveiliging

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen opgezet om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk zoek kunnen raken, op onbevoegde wijze geopend of gebruikt kunnen worden, of gewijzigd of vrijgegeven kunnen worden. Daarnaast beperken we toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, tussenpersonen, opdrachtnemers en andere derden die dit om zakelijk redenen dienen te weten. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen met onze instructies en ze zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures opgezet om op te treden bij een vermoed lek van persoonsgegevens en zullen u en de van toepassing zijnde toezichthouder op de hoogte brengen van een lek indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

8. Gegevensbewaring

Hoe lang gaan jullie mijn persoonsgegevens gebruiken?

We zullen uw persoonsgegevens alleen voor zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld was, met inbegrip van de doeleinden voor het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, nemen we de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van persoonsgegevens in beschouwing, het mogelijke risico op schade door onbevoegd gebruik of vrijgave van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden op andere wijze kunnen realiseren, en de van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

U kunt informatie over bewaarperiode voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens opvragen door contact met ons op te nemen.

In sommige gevallen kunt u ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen, voor meer informatie zie hieronder.

In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat ze niet meer met u in verband gebracht kunnen worden) voor onderzoek of statistische doeleinden in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd zonder u verder in kennis te stellen.

9. Uw wettelijke rechten

Indien u in de Europese Unie gevestigd bent heeft u het recht om:

Om om inzage in uw persoonsgegevens te verzoeken (meer algemeen bekend als “inzageverzoek betrokkene”). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die we over u bewaren en controleren of we het op rechtmatige wijze verwerken.

Te verzoeken om de persoonsgegevens die we over u bewaren te corrigeren. Hiermee kunt u alle onvolledige of onjuiste gegevens die we over u bewaren laten corrigeren, hoewel het mogelijk is dat we de juistheid van de nieuwe gegevens die aan ons verstrekt moeten controleren.

Te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. Hiermee kunt u ons vragen om persoonsgegevens te verwijderen of wissen als er voor ons geen goede is om de verwerking ervan voort te zetten. U heeft tevens het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen of te wissen als u op succesvolle wijze gebruik gemaakt heeft van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder) in het geval we uw informatie onrechtmatig verwerkt hebben of in het geval we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen om de lokale wetgeving na te leven. Houdt er overigens rekening mee dat wij omwille van specifieke wettelijke redenen niet altijd op uw verzoek in kunnen te gaan. Deze redenen zullen, indien van toepassing, aan u kenbaar gemaakt worden ten tijde van uw verzoek.

Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het geval we uitgaan van een rechtmatig belang (of dat van een derde) en uw specifieke situatie is van dien aard dat u genoopt bent om om deze reden bezwaar aan te tekenen tegen verwerking, daar u van mening bent dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U heeft eveneens het recht om bezwaar aan te tekenen indien wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden verwerken. In sommige gevallen, kunnen wij laten zien dat wij dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden (anders dan in het geval van direct marketing).

Verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende situaties: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) in het geval ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij het wissen; (c) in het geval u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs indien wij ze niet langer nodig hebben, aangezien u ze nodig heeft om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u heeft bezwaar aangetekend tegen ons gebruik van uw gegevens maar wij moeten verifiëren of we wij zwaarwegende redenen hebben om ze te gebruiken.

Verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde. Wij zullen u of een derde partij naar u keuze, uw persoonsgegevens aanleveren in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Let er op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik ervan of in het geval we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

Toestemming te allen tijde in te trekken in het geval wij uitgaan van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Niettemin zal dit geen werking hebben op de rechtmatigheid van verwerking die plaats vond voor de intrekking van uw toestemming. Als u uw toestemming intrekt kunnen wij mogelijkerwijze bepaalde producten en diensten niet aan u aanbieden. Wij zullen dit onder uw aandacht brengen als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Indien u een of meerdere van de hierboven omschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Doorgaans geen vergoeding nodig

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang tot uw persoonsgegevens te verkrijgen (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Niettemin kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek ongegrond, repetitief of buitensporig is. Anders kunnen we weigeren om in deze gevallen op uw verzoek in te gaan.

Wat we van nu nodig kunnen hebben

We kunnen verzoeken om specifieke informatie van u om ons te helpen uw identiteit te controleren en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of een van uw ander rechten uit te oefenen) te waarborgen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet vrijgegeven wordt aan personen die niet gerechtigd zijn deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te bespoedigen.

Tijdslimiet om te reageren

Wij trachten om op alle rechtmatige verzoeken binnen één maand te reageren. Bij tijd en wijle kan het langer dan een maand duren indien uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken ingediend heeft. In zulke gevallen zullen we u in kennis stellen en op de hoogte houden.