Wie is verantwoordelijk voor ons drinkwater?

Drinkwater wordt gezuiverd door de waterleidingmaatschappij
Het waterbedrijf is tot aan de watermeter verantwoordelijk voor de kwaliteit van jouw drinkwater. Vanaf de watermeter is de eigenaar van de woning verantwoordelijk. Bij de meeste woningen zit de watermeter in de meterkast of onder het kruipluik.

Wettelijke kwaliteitseisen en controle drinkwater
Het waterbedrijf neemt dagelijks watermonsters om de kwaliteit in de gaten te houden. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Waterleidingwet en in het Waterleidingbesluit. Deze wetten worden in de toekomst vervangen door de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. Naar alle waarschijnlijkheid treedt de Drinkwaterwet en de daaronder vallende regelgeving per 1 januari 2011 in werking.

Geen reactie's

Geef een reactie