22 maart Wereld Water Dag 2017: thema afvalwater

22 Maart is Wereld Water Dag. Dit jaar staat het in het teken van afvalwater. We zien afvalwater als onbruikbaar en het meeste afval water stroomt onbehandeld weer de natuur in. Door ongezuiverd afvalwater wordt onze omgeving weer vervuild. Daarom moet er aandacht worden besteed aan hoe we om zullen gaan met afvalwater.

De voordelen van afvalwater
Zoet water is schaars. Bijna 2 miljard mensen maken gebruik van waterbronnen, die bevuilt zijn met afvalwater. Dit komt omdat wereldwijd ruim 80% van het afvalwater weer terug de natuur instroomt. Het behandelen van afvalwater heeft dus zijn voordelen. Het komt de volksgezondheid ten goede. Daarnaast zorgt het ook voor werkgelegenheid, omdat er bedrijven en installaties moeten komen die het water gaan zuiveren.

Afval water hergebruiken
In 2050 zal bijna 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Steden hebben nog steeds niet een adequate infrastructuur om afvalwater op een efficiënte manier op te vangen, te zuiveren en te hergebruiken. Afvalwater is namlijk niet per definitie onbruikbaar water. Er zijn nog een heleboel toepassingen waar het water nog voor gebruikt kan worden. Je zou het afvalwater bijvoorbeeld in de tuin kunnen hergebruiken. Ook bedrijven kunnen het water nog gebruiken om machines af te koelen bijvoorbeeld.

Hoe zuiveren Schiphol, BP en het Erasmus MC hun afvalwater?

Schiphol
Schiphol heeft een enorm volume van afvalwater, vergelijkbaar met een kleine stad. Ongeveer de helft van het afvalwater komt van de passagiers, de bedrijven en winkels op de luchthaven. Schiphol zuivert daarom het afvalwater zelf. De installatie zuivert het water op zo’n manier, dat het weer veilig is om in de lokale watercyclus (oppervlakte en grondwater) opgenomen te worden. (Bron: worldwaterday.org)

Eramus MC
In een ziekenhuis worden heel veel medicijnen gebruikt. Tijdens de nieuwbouw heeft het Erasmus MC een speciaal filter geplaatst. Het afvalwater, onder meer afkomstig uit keukens, douches en toiletten, komt terecht in de waterzuiveringsinstallatie. Daar worden schadelijke stoffen als medicijnresten, hormonen en giftige cytostatica (kankermedicatie) uit het water gefilterd. (Bron: Erasmusmc.nl)

 

BP: Bacteriën als zuiveraar?
BP maakt gebruik van bacteriën bij de zuivering van het afvalwater. Uit de verschillende raffinageprocessen komt water vrij dat oliesporen bevat. Al dit afvalwater wordt in bakken opgevangen. Olie en water worden hier gescheiden door het afromen van de olie. Na over zandfilters te zijn geleid, komt het water dan in de biologische filter. Op kleine plastic ringen bevinden zich bacteriën die leven van olie en dus de vervuiling afbreken. Het uiteindelijke gezuiverde water wordt geloosd in een kanaal (Beerkanaal. Het schijnt dan schoner te zijn dan het water van dat kanaal zelf. (Bron: BP.nl)

 

Lees hier: Hoe je van rioolwater weer drinkwater maakt

 

 

Geen reactie's

Geef een reactie