Kraanwater wordt 57 keer getest. Bronwater 15 keer

Bronwater is niet gezonder dan leidingwater
Beide producten moeten voldoen aan strenge normen en worden regelmatig gecontroleerd. Leidingwater moet in Europa voldoen aan 57 kwaliteitseisen. Er wordt onder meer gecontroleerd op ziekteverwekkende bacteriën, op de aanwezigheid van nitraten, calcium, fluor, chloor en op de hardheid of de zuurtegraad van water.

Bronwater 15 keer testen
Bronwater hoeft maar vijftien testen te ondergaan. “Nochtans kunnen wij echte gezondheidsclaims maken,” zegt Jean-Benoit Schrans van Spa. “Wij beschermen sinds 1889 13.177 hectare waterbronnen in de Hoge Venen. Onze waterkwaliteit is constant en zal dat ook binnen 50 jaar nog zijn. Mocht er zich uitzonderlijk een probleem voordoen, dan treedt er onmiddellijk een urgentieplan in werking, samen met de lokale overheden. Ik zal niet ontkennen dat ook bij mineraal- en bronwaters vervuiling kan optreden, maar het gaat echt om een druppel in een oceaan.”

Sommig bronwaters bevattenmeer bacteriën, nitraat en natrium dan het kraanwater in Nederland
In Nederland zijn de normen voor kraanwater hoger dan de normen voor bronwater. Uit testen is gebleken dat sommiges bronwater meer bacteriën, nitraat en natrium bevatten dan kraanwater.

Onze Waterleidingwet
De kwaliteit van het drinkwater in Nederland is goed geregeld: de Waterleidingwet. Waterbedrijven moeten betrouwbaar drinkwater leveren, zonder eigenschappen die slecht zijn voor de gezondheid. Stoffen als fluor, lood, chloor en nitraat mogen er niet of nauwelijks inzitten.

Conclusie
Hoe je het ook bekijkt, zowel bij bronwater als bij leidingwater komen er wel eens incidenten voor. Leidingwater en bronwater zijn veilig en gezond om te drinken.