KRNWTR op het schoolplein

Subsidie voor een watertappunt op school. Hoe zit dat?

Hoezee! Vanaf september 2019 kun je als basisschool subsidie aanvragen voor een watertappunt op het schoolplein. En daar is KRNWTR natuurlijk hartstikke blij mee. Want kraanwater is een gezond alternatief voor bijvoorbeeld frisdrank vol suiker. Daarom vinden wij dat KRNWTR toegankelijk moet zijn voor alle (basisschool)leerlingen van Nederland. En deze subsidieregeling helpt daarbij!

De subsidie-regeling voor een watertappunt op school. Hoe werkt dat dan?

Het programma Gezonde School en JOGG zijn op dit moment bezig met het voorbereiden van de subsidieregeling. Na verwachting kunnen scholen zich vanaf september aanmelden. Voor de aanschaf en het onderhoud van een watertappunt op het schoolplein kan een basisschool een tegemoetkoming van 75% aanvragen, met een maximumbedrag van €2.000,- euro. Dat betekent dat je al voor €850 een tappunt op het schoolplein hebt!

  • De Gezonde School bereidt zich samen met JOGG voor op de uitvoering van de regeling.
  • De subsidie-regeling is alleen bedoeld voor basisscholen en voor een watertappunt buiten op het schoolplein (bijv. buiten aan de muur).
  • Scholen dienen zelf de subsidie aan te vragen en moeten ook een deel (25%) zelf betalen.
  • Bij over-inschrijving vindt toekenning plaats op basis van criteria.
  • De eerste stap is een periode van belangstellingsregistratie; scholen geven dan zelf aan of ze wel of geen gebruik willen maken van de regeling.
  • Naar verwachting gaat de belangstellingsregistratie na de zomervakantie beginnen.
  • Scholen kunnen zich nu al oriënteren op de verschillende watertappunten en nadenken over co-financiering.
  • Zodra wij meer informatie hebben, dan zullen wij dat op deze pagina vermelden.

KRNWTR-buiten Muur

Het KRNWTR-tappunt voor aan de muur wordt tegen de muur geplaatst. Hierdoor kan er gebruik worden gemaakt van de binnen-waterleiding en kan het tappunt goed tegen vorst. Ook is het tappunt robuust en vandaalbestendig.

Blijf op de hoogte over de subsidieregeling!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief over KRNWTR op School en ontvang meer informatie over onze tappunten.

Voornaam (*)

Achternaam (*)

Naam School (*)

Jouw e-mail (*)

Telefoon (*)

Wat is je vraag of wens? (*):

KRNWTR partner van JOGG

KRNWTR is ondertekenaar van het akkoord gezonde voeding op scholen 2016-2020