KRNWTR op het schoolplein

Subsidie voor een watertappunt op school. Hoe zit dat?

Hoezee! Als basisschool kun je subsidie aanvragen voor een watertappunt op het schoolplein. En daar is KRNWTR natuurlijk hartstikke blij mee. Want kraanwater is een gezond alternatief voor bijvoorbeeld frisdrank vol suiker. Daarom vinden wij dat KRNWTR toegankelijk moet zijn voor alle (basisschool)leerlingen van Nederland. En deze subsidieregeling helpt daarbij!

De regeling
Voor een watertappunt op het schoolplein kan een basisschool een tegemoetkoming van 75% aanvragen, met een maximumbedrag van €2.000,- euro. De vergoeding is voor de aanschaf, aanleg en het onderhoud van het watertappunt. Scholen die van de regeling gebruik maken schieten zelf alle kosten voor. Tot 1 april 2020 hebben zij de tijd om het watertappunt uit te kiezen en te installeren.

Aanmelden
Van 9 september tot 14 oktober kunnen basisscholen zich aanmelden voor deze subsidieregeling. Uiterlijk 21 oktober horen scholen of zij gebruik mogen maken van de regeling. Aanmelden voor de regeling kan via mijngezondeschool.nl.

Toekenningscriteria
Alle basisscholen in Nederland, dus ook scholen voor speciaal basisonderwijs, kunnen gebruik maken van de regeling. In totaal is er budget om tot 1 april 2020 zo’n 500 watertappunten te realiseren. Als meer scholen gebruik willen maken van de subsidie dan er budget beschikbaar is, gelden toekenningscriteria. Op basis van een aantal kenmerken wordt bepaald of een school wel of geen subsidie krijgt. Het maakt hierbij niet uit of een school zich als eerste of als laatste heeft ingeschreven voor de regeling. Wel is het bijvoorbeeld van belang of een school een Gezonde School is, in een JOGG-gemeente staat of een openbaar schoolplein heeft. Deze scholen krijgen dan voorrang bij de toekenning van de subsidie. Scholen die al een watertappunt buiten hebben, maken bij over-inschrijving minder kans op de subsidie.

KRNWTR-buiten Muur

Het KRNWTR-tappunt voor aan de muur wordt tegen de muur geplaatst. Hierdoor kan er gebruik worden gemaakt van de binnen-waterleiding. Ook is het tappunt robuust en vandaalbestendig.

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

En ontvang meer informatie over onze KRNWTR-tappunten voor op school.

KRNWTR partner van JOGG

KRNWTR is ondertekenaar van het akkoord gezonde voeding op scholen 2016-2020