20.000 mensen afgesloten van drinkwater in 3 jaar

Volgens cijfers bij Eenvandaag, hebben de waterbedrijven afgelopen drie jaar (2015 tot 2017) 20.000 huishoudens afgesloten van kraanwater. Dunea in de regio Den-Haag en Zoetermeer springt er landelijk uit met in 2015 zelfs meer dan 5200 huishoudens. Dat is ongeveer 25% van wat er landelijk in 3 jaar wordt afgesloten. Wanneer wordt je afgesloten van kraanwater?

Een huishouden afsluiten van water
Een huishouden afsluiten van drinkwater is een heftige ingreep, maar drinkwater is niet gratis. Je krijgt hiervoor een rekening van je waterleidingbedrijf. Zodra er een wanbetaling wordt vastgesteld, dan bestaat er de regeling ‘afsluitbeleid voor kleinverbruikers’. Ook bestaat er een convenant, een soort afspraak, tussen de drinkwaterbedrijven en de vereniging voor schuldhulpverlening. Afsluiten van drinkwater moet namelijk zoveel mogelijk worden voorkomen, vinden de partijen.

Dit betekent dat zodra er sprake is van wanbetaling, er eerst wordt gezocht naar een regeling om de situatie op te lossen. Als beide partijen er niet uit komen, dan wordt de schuldhulpverlening erbij betrokken. Als een wanbetaler een regeling heeft met de schuldhulpverlening, dan mag een waterleidingbedrijf diegene niet meer afsluiten.

Als de schuldhulpverlening en de wanbetaler niet tot een regeling komen, dan mag een drinkwaterbedrijf overgaan tot afsluiten. Dit mag niet wanneer er sprake is van kwetsbare groepen of mensen met een slechte gezondheid. Kinderen worden echter niet gezien als een kwetsbare groep. Kinderen in arme gezinnen kunnen dus afgesloten raken van drinkwater.

Voordat een huishouden wordt afgesloten van kraanwater, worden er dus wel enkele stappen ondernomen om de afsluiting te voorkomen. Dit neemt niet weg dat het aantal mensen wat afgesloten is van drinkwater best hoog is. Hoe zit dat precies?

Wel of niet afsluiten?
Een mens kan niet zonder water. Het is een eerste levensbehoefte. Iemand afsluiten hiervan is een rigoureuze beslissing. “In veel gevallen duurt de afsluiting maar een paar uur tot een dag,” aldus Dunea. Dat zou betekenen dat mensen ergens het geld bij elkaar halen om de rekening toch te betalen. “In een beschaafd land hoort niemand afgesloten te worden.” zegt SP kamerlid Jasper van Dijk.

Dat is misschien makkelijker gezegd, dan gedaan. De kosten van mensen die niet betalen worden (dan) uiteindelijk verhaald op degenen die wel betalen. Dus als er meer mensen zijn die niet betalen, dan moet de rest meer betalen voor het drinkwater. Dat klinkt op zich logisch. Tegelijkertijd delen waterbedrijven als Dunea gratis karaffen uit aan horeca zaken. “De kosten van de karaffen staan niet in verhouding tot de openstaande bedragen,” aldus Dunea.

Gelukkig laten de cijfers wel een dalende trend zien. Zo worden er jaarlijks minder mensen afgesloten. “Wij willen liever niemand afsluiten van ons mooie duurzame product, maar helaas zijn er klanten die een prikkel nodig hebben om tot betaling over te gaan,” schrijft Dunea in een reactie.

Hebben we dan geen recht op kraanwater, omdat het een levensbehoefte is? “Dat drinkwater een eerste levensbehoefte is, is nog steeds kabinetsbeleid. De Drinkwaterwet geeft dan ook het recht op toegang tot drinkwater en de verplichting voor drinkwaterbedrijven om het afsluiten van een kleinverbruiker zoveel mogelijk te voorkomen. Dat drinkwater een mensenrecht is, betekent niet dat het gratis zou moeten zijn, aldus voormalig minister Schultz-Van Hagen

Veel waterbedrijven hanteren het beleid dat afsluiten pas een uiterste middel is. Wanneer iedereen betaalt, dan kunnen de bedrijven tegen voordelige tarieven water leveren. Alle bedrijven proberen altijd eerst een betalingsregeling te treffen of schakelen in sommige gevallen zelfs de schuldhulpverlening in. In schrijnende situaties wordt het water meestal niet afgesloten, maar melden ze de gezinssituatie wel bij de gemeente.

Waterzak!
Gelukkig zitten er bij het ministerie van infrastructuur en milieu creatieve geesten en komen ze met passende oplossingen. Mensen die afgesloten worden krijgen dan een waterzak van 12 liter. Of dit een realistische oplossing is, is nog maar de vraag, maar met de waterzak hoopt Nederland aan Internationale verdragen te voldoen, omdat iedereen recht heeft op schoon drinkwater. En je hebt zo toch nog wel wat water, nadat je afgesloten bent.

“Als IenM in nieuw beleid voorschrijft een ‘waterdragend middel’ aan te bieden bij afsluiting, dan gaan we dat uiteraard doen. Om zorgen te besparen, zou meer aandacht voor vroege signalering van armoedeproblemen naar ons idee de beste investering zijn,” aldus Dunea.

Kraanwater is zo vanzelfsprekend, dat we het misschien te snel voor lief nemen. Je kan je bijna niet voorstellen wat je moet doen als er geen water uit de kraan komt. Iemand die moeite heeft met betalen, zal ook niet voor het duurdere bronwater kiezen. De zuivering van kraanwater en de bijbehorende kosten zullen in de toekomst ook een grotere rol gaan spelen. Zolang bedrijven als Chemours ongestoord chemisch afval kunnen lozen, wordt de druk op waterzuiveringsbedrijven ook groter. Als de kosten zullen stijgen, zullen er waarschijnlijk meer mensen moeite hebben om de rekening voor water te betalen.

Bron:

Eenvandaag

pilpnjcm.nlVerkiezing lekkerste water van Europa 2020

Bekijk uitslag
X