watertap horeca

Hoe Hygiënisch zijn waterkoelers?

Hygiëne. We zijn als Nederlands erg gesteld op netheid en hygiëne. Het liefst desinfecteren we alles. Maar we moeten niet vergeten dat er ook gezonde bacteriën zijn. Rijst wel de vraag hoe zit dat eigenlijk met waterkoelers? De waterkoeler op kantoor is een uitgelezen mogelijkheid om even van je bureau weg te kruipen en bij te praten met je collega’s. Een waterkoeler wordt daarom altijd door veel mensen gebruikt. Hoe blijft een koeler schoon? En komt er schoon water uit? Waar moet je op letten?

Een schone waterkoeler
We ontvangen altijd veel vragen over de kwaliteit van het kraanwater en de mogelijkheid van bacteriële besmettingen van waterkoelers. Tussen leidingwaterkoelers en bronwaterkoelers bestaan ook al flinke verschillen. Laten we beginnen met hoe je de koeler het beste schoon kan maken.

Het is belangrijk dat de waterkoeler goed onderhouden wordt en dat de schoonmaakploeg de waterkoeler dagelijks meenemen in hun ronde. Als een waterkoeler een lekbakje heeft, dan zien veel mensen dit als een afvoer. Restjes koffie en thee worden ook vaak geloosd in een lekbakje. Leeg het lekbakje dus geregeld.

Als de waterkoeler een mondstukje heeft, dan is het ook raadzaam om het mondstuk schoon te maken. Als iemand zijn drinkfles vult, dan is er toch verhoogde kans op dat er bacteriën van de fles op het mondstuk van de waterkoeler komen. Wanneer hij of zij beginnende verkoudheid heeft, dan is binnen de kortste keren het hele kantoor verkouden. Dat wil niemand.

Een schone waterkoeler wordt dus ook regelmatig schoon gemaakt.  Dat is ook belangrijk. Helemaal omdat je als bedrijf of school verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van het water wat uit je watertappunt komt. Dat is wettelijk vast gesteld. Schoonmaken is dus sowieso aan te raden. Zijn er nog verschillen qua hygiëne tussen bronwaterkoelers en leidingwaterkoelers?

Bronwaterkoelers
Dankzij de sterke marketing campagnes van bronwater fabrikanten lijkt het alsof bronwater van nature hartstikke schoon is en veel beter dan kraanwater. Of je het nu oerwater of super water noemt. Meer dan een marketingfoefje is het niet. Bronwater is dus niet per definitie hygiënischer, dan kraanwater.

Belangrijk om in ieder geval vast te stellen is dat er verder geen enkele onderbouwing is voor de claims dat bronwater gezonder zou zijn dan kraanwater. De suggestie wordt alleen gewekt door slimme marketing. Er wordt hier en daar gewoon een putje geslagen, waarna het zonder uitgebreide zuivering in een fles wordt gestopt.

Bedrijven doen wel veel moeite om het water in de bronwaterkoeler goed te houden. Dat moet ook wel, omdat het dagen, misschien wel wekenlang in zo’n plastic container goed moet blijven. Voordat het water de blauwe grote plasticcontainer ingaat wordt het namelijk wel behandeld, waardoor het veilig is om te drinken.

Het probleem met bronwaterkoelers is dat er zonlicht bij kan en het water blootstaat aan allerlei andere invloeden (warmte van de verwarming, ander licht, etc.). Dit heeft effect op de kwaliteit van het water. Wanneer je dit dus (te) lang laat staan kan er uiteindelijk zelfs algengroei ontstaan.

De bronwaterkoeler is veilig om uit te drinken, maar puur vanuit hygiënisch oogpunt is dit dus niet echt aan te raden. Plastic zelf is ook een goede voedingsbodem voor bacteriën. Hoe zit dat dan met kraanwaterkoelers?

Kraanwaterkoelers
Er zijn verschillende soorten leidingwaterkoelers, die met diverse technieken of systemen werken om het water te koelen. Over het algemeen maken leidingwaterkoelers gebruik van gesloten systemen, waardoor bacteriegroei niet mogelijk is. Wanneer het koelsysteem niet gesloten is, dan zit er een UV lamp op die de bacteriën doodt.

Het is belangrijk dat de waterkoeler binnen een straal van 1,5 meter van de waterkraan, waarop deze is aangesloten, staat. Zo blijft er geen water lang stil staan in de leidingen en blijft de waterdruk naar de koeler toe optimaal.

Uit onze kraan komt al zeer goed water. Het Nederlands kraanwater is zelfs steriel en dus zeer hygiënisch. Hierdoor is kraanwater direct uit de leiding is het allerbeste en veiligste. Mocht je er dus een waterkoeler met een gesloten systeem tussen zetten, dan heb je dus het beste water gekoeld. Dat neemt niet weg dat de waterkoeler wel onderhouden moet worden. Wat houdt onderhoudt precies in?

Onderhoud van de waterkoeler

Onderhoud is een essentieel onderdeel om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het water optimaal blijft. Bij bronwaterkoelers moeten de filters iedere 3 maanden vervangen worden. Bij leidingwaterkoelers moet dit om de 6 maanden.  Vervang je de filter niet, dan riskeer je dat de kwaliteit van het water minder goed wordt.

Je kan ook zelf genoeg doen om de waterkoeler hygiënisch schoon te houden. Leeg de lekbak regelmatig en houdt alle externe onderdelen van de waterkoeler schoon. Een vuile waterkoeler zal het personeel of studenten niet aanmoedigen om eruit te drinken. Een schone koeler is dus een win-win situatie.

De waterkoeler is hard op weg om een van de meest vertrouwde apparaten op kantoor en school te worden. Mensen drinken meer water dankzij de waterkoeler. Daarom is het belangrijk dat deze ook schoon blijft, zodat het welzijn van iedereen die ervan drinkt gegarandeerd blijft.

De Beste Waterkoeler
Of je nu een bronwaterkoeler of een koeler op de waterleiding hebt, het is belangrijk dat deze regelmatig schoon gemaakt en onderhouden wordt. Filters dienen regelmatig vervangen te worden, lekbakjes geleegd te worden en mondstukken schoon gemaakt te worden. Voor het milieu en voor je portemonnee zijn bronwaterkoelers geen goede keuze. Omdat het water in de plastic containers bloot staat aan licht en warmte ook minder hygiënisch. In Nederland hebben we schoon drinkwater en met een waterkoeler wil je dat water wel zo schoon houden. Een leidingwaterkoeler met een gesloten is daarom ook de beste, veiligste en milieuvriendelijkste keuze.

 

Bronnen:

https://www.thesun.co.uk/living/2880535/the-top-10-hygiene-hazards-you-face-everyday-in-the-office-and-some-could-even-leave-you-having-to-take-a-sick-day/

http://www.miw.co.uk/blog/bloggreen-algae-in-your-189l-water-bottle-here-is-what-you-must-know/

https://www.hunker.com/12260793/how-to-kill-algae-in-a-water-cooler