Drinkwater in Zuid Holland Zuid volledig betrouwbaar

Bij een grote brand van een chemische fabriek in Moerdijk, woensdag 5 januari 2011, zijn in de lucht schadelijke stoffen vrijgekomen. De waterleidingmaatschappij Evides heeft direct voorzorgsmaatregelen genomen. Onder andere zijn de waterbekkens gelegen in Zuid Holland Zuid – die gevuld zijn met oppervlaktewater – tijdelijk buiten gebruik gesteld. Evides Waterbedrijf haalt sindsdien het oppervlaktewater direct uit de verder weg gelegen spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch.

Drinkwaterproductie
Het oppervlaktewater uit de spaarbekkens wordt met diverse zuiveringsstappen binnen in de productiestations gezuiverd tot betrouwbaar drinkwater. Dit proces wordt standaard op diverse meetpunten gemonitord, van bron tot kraan. Het drinkwater in Dordrecht en omstreken is dan ook – net als in de rest van het voorzieningsgebied – volgens Evides volledig betrouwbaar.

Zekerheid voor alles
Van de bekkens in Dordrecht en Rotterdam zijn inmiddels monsters genomen; de resultaten verwachten ze begin deze week. Pas wanneer blijkt dat er geen stoffen door de rookwolk in de bekkens terecht zijn gekomen, schakelen ze de bekkens weer in en gaat men weer terug naar de normale bedrijfsvoering.

Bron: www.evides.nl