Bronwater is big business

Watermerken als Evian, Perrier, Sourcy of San Pellegrino, zijn in handen van multinationals als Danone, Nestlé, Coca Cola of Heineken. Er zijn dus grote financiële belangen te verdedigen in de promotie van bronwater.

Grote multinationals bezitten tegenwoordig de grootste (grond-) waterbronnen. Bronwaterproducenten halen meer water uit de grond dan wat op een natuurlijke manier wordt aangevuld. De gevolgen hiervan zijn tweeledig. Enerzijds zal water steeds schaarser en duurder worden en anderzijds zullen fragiele ecosystemen ontwricht worden.